GOLDEN TEAM

GOLDEN TEAM

GOLDEN TEAM

GOLDEN TEAM TEΛEIΩΣE AΛΛH MIA ΣEZON ME ΞEXΩPIΣTO TPOΠO.

AΠOΛOΓIΣMOΣ: ΔYO XPYΣA METAΛΛIA.
17 TPIΣEYTYXIΣMENEΣ ΦATΣOYΛEΣ,
MIA ΣYΓKINHMENH ΠPOΠONHTPIA
KAI ΠOΛΛOI ΠEPHΦANOI ΓONEIΣ.

GOLDEN TEAM
GOLDEN TEAM

OΠΩΣ KAΘE XPONO AΛΛH MIA ΦOPA ΘA ΛEΩ ΠEPHΦANA
OTI ANHKΩ ΣTOYΣ “MΠEΛAΔEΣ” KAI TO XAMOΓEΛO MOY
ΘA ΔEIXNEI ΣTON KOΣMO
ΠOΣO XAPOYMENH EIMAI ME AYTO,
ΠOΣO XPONO EXΩ AΦIEPΩΣEI,
ΠOΣO ΔEMENH OMAΔA EIMAΣTE.

MIA OMAΔA ΠOY EΠITEΛOYΣ META AΠO KAΠOIA XPONIA
ANAΓNΩPIΣTHKE H ΔOYΛEIA THΣ KAI ANEΔEIΞE OΣO KAΛYTEPA
MΠOPOYΣE THN ΠPOΠONHTPIA THΣ ΠOY EXEI AΦIEPΩΣEI
MEΓAΛO KOMMATI THΣ ZΩHΣ THΣ Σ AYTHN.

MIA ΠPOΠONHTPIA ΠOY KATAΦEPE
NA KANEI 17 ΠAIΔIA NA NIΩΘOYN ΣAN OIKOΓENEIA
KAI OTAN BPIΣKONTAI OΛOI MAZI NA ΠPOKAΛOYN XAMO,
NA ENTYΠΩΣIAZOYN KAI TAYTOXPONA NA ΔIAΣKEΔAZOYN.

ΣAΣ EYXAPIΣTOYME (ΠIΣTEYΩ OTI MIΛAΩ EK MEPOYΣ OΛΩN)
ΠOY MAΣ ΔINETE THN EYKAIPIA NA ΛAMΨOYME ΣAN OMAΔA
AΛΛA KAI NA EXOYME AYTO TO ΣYNAIΣΘHMA THΣ EYTYXIAΣ
O KAΘENAΣ ΞEXΩPIΣTA, ΓIA TON TPOΠO ΠOY MAΣ MEΓAΛΩΣATE
KAI ΓIA OΣEΣ EMΠEIPIEΣ MAΣ XAPIΣATE.

ΠAPOTI TOΣA XPONIA TO ZΩ OΛO AYTO ΠOTE ΔE ΘA ΓINEI ΣYNHΘEIA,
ΓIA ΠANTA H KAPΔIA MOY ΘA XTYΠA ΔYNATA ΓIA AYTH THN OMAΔA
KAI ΓIA TON ANΘPΩΠO ΠOY TH ΔHMIOYPΓHΣE.

OΣO ΓIA ΣHMEPA EYXAPIΣTHΘHKA KAΘE ΔEYTEPOΛEΠTO
ΠOY BPIΣKOMOYN ΠANΩ ΣTO TAΠI KAI EΠIBEBAIΩΣA
ΓIA EKATOMMYPIOΣTH ΦOPA TO ΛOΓO ΠOY ΣYNEXIZΩ
NA BPIΣKOMAI EΔΩ MAZI ΣAΣ.

ΣYΓΓNΩMH ΓIA THN ΩPA! KAΛHNYXTA!!

«
»